Welke stappen moet je doorlopen als je wilt starten met de GLI Samen Sportief in Beweging?

Voordat van start gegaan kan worden met de GLI Samen Sportief in Beweging kan gebruik gemaakt worden van onderstaand stappenplan. Hiermee kan direct gestart worden om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

  1. Vorming van een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders
  2. Aanmelden samenwerkingsverband als licentienemer bij interventie eigenaar
  3. Contractering zorgverzekeraars

Ad 1. Vorming van een samenwerkingsverband

Eén organisatie binnen de sector zorg, welzijn of sport treedt op als organisator van SSiB. Deze organisator is verantwoordelijk voor de vorming van een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. De organisator stelt met de samenwerkingspartners de rollen en verantwoordelijkheden van elke partner op. Het netwerk zet in op het beschikbaar zijn van voldoende op de vraag van de deelnemer afgestemd laagdrempelig beweegaanbod. De organisator zal veelal ook de leefstijlcoach zijn.

De buurtsportcoach/sportcoördinator in de wijk kan een coördinerende rol op zich nemen wat betreft de sportactiviteiten en is op de hoogte van financieringsmogelijkheden mocht blijken dat geschikt aanbod mist voor de doelgroep.

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat verwijzers op de hoogte zijn van de GLI Samen Sportief in Beweging en hoe het aanmeldproces werkt. Hierbij wordt in ieder geval informatie gegeven over het doel van deze GLI en voor welke doelgroep het is bedoeld. Leg vooral ook uit wanneer de verwijzer nu het beste voor SSiB kan kiezen. Welke resultaten heeft SSiB tot nu toe behaald en waar kan extra informatie worden verkregen.

Ad 2. Aanmelding samenwerkingsverband

Via de website kan het samenwerkingsverband worden opgegeven dat de GLI SSiB wil gaan uitvoeren. Met behulp van de opgegeven gegevens wordt een licentieovereenkomst opgesteld dat moet worden ondertekend voorafgaand aan de start met de GLI. De licentie wordt door de interventie eigenaar ondertekend zodra de professionals de startinstructie hebben gevolgd.

A.     Startinstructie

Professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemers volgen de verplichte startinstructie (in ieder geval de leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional) die door de interventie eigenaar, de Gezonde Leefstijl Company wordt gegeven. De kosten voor deze startinstructie bedragen €750 excl. btw per samenwerkingsverband.

Tijdens de startinstructie wordt gedurende een dagdeel ingegaan op de inhoud en de organisatie van de interventie.

B.     Licentie

De jaarlicentie is verplicht als de GLI SSiB bij zorgverzekeraars gedeclareerd gaat worden. Binnen de licentie met de interventie eigenaar worden afspraken vastgelegd die de kwaliteit van de interventie borgen. De kosten van de licentie bedragen €250 excl. btw per jaar en wordt voor 2 jaar vastgelegd (de duur van de interventie). Deze kosten kunnen vanuit de basisverzekering worden vergoed. De contactpersoon van het samenwerkingsverband en de interventie eigenaren ondertekenen de licentie.

Ad 3.      Contractering zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars sluiten bij voorkeur een contract af met een zorggroep, waarbij de leefstijlcoach als onderaannemer fungeert voor het uitvoeren van de GLI. Doel hiervan is aansluiten op de ketenzorg en het versterken van de regionale eerstelijnsinfrastructuur. In die regio’s waar de zorggroep de GLI niet heeft ingekocht, bieden de meeste zorgverzekeraars ook vrijgevestigde leefstijlcoaches de mogelijkheid een contract aan te vragen. Uitzondering hierop is Zilveren Kruis. Meer achtergrondinformatie over het inkoopproces van zorgverzekeraars is te vinden bij de Nederlandse Zorg Autoriteit en bij de afzonderlijke zorgverzekeraars en binnen de beschermde omgeving van deze website.

Wilt u uw samenwerkingsverband graag aanmelden om de GLI SSiB te gaan uitvoeren bij u in de buurt? Registreer u dan via de aanmeldbutton en geef uw samenwerkingsverband op.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!