Welke stappen doorloopt de interventie gedurende 2 jaar?

De interventie is opgebouwd in 2 fases van elk één jaar:  de begeleidingsfase en de onderhoudsfase. 

In de begeleidingsfase volgt na de intake de basiscursus op buurtniveau. Hier vindt de daadwerkelijke verbinding plaats tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod. De leefstijlcoach werkt samen met de beweegprofessional, voedingsprofessional en sport- en beweegaanbieders in de buurt. Na de basiscursus volgen groepsbijeenkomsten.

In de onderhoudsfase van het tweede jaar monitort de leefstijlcoach de voortgang. De leefstijlcoach coacht en begeleidt de deelnemers op generieke en persoonlijke doelen. Deze coaching vindt plaats in individuele consulten en tijdens groepsbijeenkomsten.

Het programma van 2 jaar doorloopt 7 stappen:

Stap 1. Implementatie: 4-14 weken

Het samenwerkingsverband wordt gevormd. De uitvoerende professionals volgen de startinstructie en ondertekenen de licentie. Afspraken worden gemaakt over ieders rol en verantwoordelijkheden.

Stap 2. Instroom: doorlopend

Deelnemers worden via de huisarts aangemeld bij de leefstijlcoach.

Stap 3.  Intake: voorafgaand aan start basiscursus

De leefstijlcoach heeft een intake met de deelnemer en stelt samen persoonlijke doelen op.

Stap 4.  Basiscursus: 8 weken

Deelnemers starten met een basiscursus van acht weken waarbij ze middels een warme overdracht door de leefstijlcoach en beweegprofessional geleidelijk worden overgedragen aan beweegaanbieders in de buurt. Gedurende deze 8 weken zijn er voedingslessen door de diëtist.

Stap 5.  Nazorgtraject in begeleidingsfase: 10 maanden

De leefstijlcoach zet de begeleiding van de deelnemers voort na de basiscursus in het nazorgtraject van minimaal 3 terugkombijeenkomsten na 6, 9 en 12 maanden waarin een evaluatie plaatsvindt hoe het met de deelnemers gaat en welke resultaten ze behaald hebben.   

Stap 6.  Onderhoudsfase: 12 maanden

Na het eerste jaar begeleidingsfase volgt de onderhoudsfase van twaalf maanden waarin de leefstijlcoach 5x een half uur individueel contact heeft met de deelnemer plus 3 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur (15, 18 en 24 maanden na start met basiscursus).

Stap 7.  Evaluatie: doorlopend

De leefstijlcoach verzamelt de resultaten van de deelnemers zodat deze voor de effectevaluatie gebruikt kunnen worden.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!