Welke professionals spelen een rol bij de uitvoering van de interventie?

Het programma wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van professionals (huisarts, POH, leefstijlcoach, beweegprofessional, voedingsprofessional, sport- en welzijnsaanbieders in de buurt). Deze professionals zijn nodig voor de gehele keten die nodig is om duurzaam gezonder gedrag te bewerkstelligen.

De leefstijlcoach neemt de coaching van de individuele deelnemer en die van de groep op zich. Samen met de deelnemer(s) worden haalbare doelen gesteld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Meestal is de leefstijlcoach ook de organisator van de interventie. Hij/zij zorgt dat basiscursussen kunnen starten (zoals de inhuur van beweeg- en voedingsprofessionals en sportaanbieders en het regelen van een geschikte ruimte). De leefstijlcoach is de spil tussen zorg, welzijn (sociale domein) en sport voor maximaal resultaat voor de deelnemers.

De fysiotherapeut/oefentherapeut verzorgt tijdens de basiscursus 10 bijeenkomsten als beweegprofessional. Hij/zij zorgt voor een warme overdracht van de zorg naar de sportaanbieder in de wijk. De diëtist verzorgt tijdens de basiscursus 8 bijeenkomsten over gezonde voeding als voedingsprofessional. Sportaanbieders verzorgen tijdens de basiscursus 10 bijeenkomsten om de deelnemers de overstap naar bewegen in de wijk te laten maken.

Meer informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken professionals wordt gegeven tijdens de startinstructie door de interventie eigenaar.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!