Welke materialen heeft de interventie eigenaar ontwikkeld?

Om te ondersteunen tijdens de uitvoering van de GLI zijn verschillende materialen ontwikkeld voor uitvoerende professionals en deelnemers, die naar de lokale situatie kunnen worden aangepast. Professionals kunnen deze materialen downloaden nadat de licentie is ondertekend.

Voor deelnemers is er een cursusboek voor de basiscursus met informatie en inhoud van lessen. Daarnaast zijn informatiefolders gemaakt met relevante informatie over de cursus. Bij de opzet van deze materialen (inclusief vragenlijsten) is meegenomen dat ze begrijpelijk moeten zijn voor deelnemers met een laag opleidingsniveau en/of een slechte/matige kennis van de Nederlandse taal.

Voor de organisator/leefstijlcoach is een handleiding beschikbaar met achtergrond informatie. Deze handleiding beschrijft de opzet van de interventie en ondersteunt bij de uitvoering. Daarnaast bestaat een toolkit met formulieren en vragenlijsten en kostenbijlage. 

Voor beweegprofessionals, sport- en beweegaanbieders en voedingsprofessionals zijn er individuele draaiboeken beschikbaar. Hierin staan algemene doelstellingen voor de bijeenkomsten, uitleg over de metingen die gedaan moeten worden en voorbeelden van lessen.

Voor het gehele samenwerkingsverband (minimaal organisator, leefstijlcoach, beweegprofessional, sportaanbieders en voedingsprofessional) is een introductiescholing beschikbaar over het vormgeven van de lokale samenwerking, uitvoering van SSiB in de bestaande situatie en uitleg over gebruik handleiding, toolkit en draaiboeken. In een licentieovereenkomst staan de afspraken over het gebruik van verplichte formulieren en vragenlijsten plus aanlevering van gegevens ten behoeve van de effect- en procesevaluatie.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!