Welke doelen heeft de interventie?

Het hoofddoel van de interventie is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen dat behouden. De structurele aanpassing van het beweeg- en eetpatroon van de deelnemers komt tot stand, door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van het eigen beweeg- en eetpatroon, een vergroting van de motivatie om er iets te doen en een vergroting van de actietendens om het eigen beweeg- en eetpatroon structureel te veranderen.

Met een gezonder gewicht wordt een gewichtsreductie van 5% of meer (conform de NHG-richtlijn Obesitas (NHG, 2010)), gezondere buikomvang (streven naar <88cm (vrouwen) of <102cm (mannen)) en een beter ervaren gezondheid één jaar na afloop van de interventie bedoeld.

Met een aanpassing van het beweegpatroon wordt gestreefd naar de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (meer dan 2,5 uur per week matig bewegen) (van der Meer, 2017). Deze effecten worden gehandhaafd tijdens de onderhoudsfase van de interventie.

De subdoelen om een gezonder gewicht te krijgen en te behouden zijn:

Deelnemers hebben na afloop van de interventie:

A. Een vergroting van het bewustzijn van hun beweeg- en eetpatroon, doordat zij:

 • kennis hebben over diverse vormen van beweging;
 • kennis hebben over gezonde en verantwoorde producten;
 • bekend zijn met de gevolgen van overgewicht;
 • bekend zijn met de eigen valkuilen.

B. Een vergroting van hun motivatie om iets aan hun beweeg- en eetpatroon te doen, doordat zij:

 • ervaren hebben dat bewegen in een groep stimulerend werkt om het bewegen vol te houden;
 • vertrouwen hebben dat ze zelf hun beweeg- en eetgedrag kunnen veranderen;
 • een nieuw netwerk hebben, gericht op sporten;
 • ervaren hebben dat regelmatig bewegen een positief effect heeft.

C. Een vergroting van hun actietendens om hun beweeg- en eetpatroon te veranderen, doordat zij:

 • weten waar ze moeten zijn in de buurt en wat er mogelijk is op het gebied van bewegen;
 • de eigen voortgang monitoren;
 • een keuze hebben gemaakt voor sport-/beweegactiviteiten waar zij structureel aan gaan deelnemen na de basiscursus;
 • bewuste keuzes hebben gemaakt over wat ze eten, hoeveel en wanneer;
 • gezonder kunnen leven.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!