Wat is SSiB?

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) gericht op mensen met een gewichts-gerelateerd gezondheidsrisico, ter bestrijding van overgewicht en obesitas. De deelnemers worden gedurende twee jaar begeleid worden door een leefstijlcoach. Na de intake zijn er 2 fases van een jaar: de begeleidingsfase en de onderhoudsfase.

De begeleidingsfase start met sessies op maat in samenwerking met een beweegprofessional, voedingsprofessional en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod. In de onderhoudsfase van het tweede jaar monitort de leefstijlcoach de voortgang en coacht en begeleidt de deelnemers op generieke en persoonlijke doelen in individuele consulten en groepsbijeenkomsten.

Door middel van verwijzing door de huisarts biedt SSiB voor een intermediaire doelgroep (praktijkondersteuners, paramedici, activeringscoaches en welzijnswerkers) een goede mogelijkheid om cliënten met een leefstijlprobleem toe te leiden naar laagdrempelig sport- en beweegaanbod in combinatie met voedingsvoorlichting. SSiB is uitermate geschikt voor mensen met een lage sociaal economische status, die te kampen hebben met gezondheidsachterstand.

SSiB mag het stempel ‘bewezen effectief’ dragen van het RIVM

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!