Wat is het doel van de GLI Samen Sportief in Beweging?

Deelnemers hebben na afloop een gezonder gewicht en kunnen dat behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon.

Onder gezonder gewicht verstaan we:

    1. een gewichtsreductie van 5% of meer (conform de NHG-richtlijn Obesitas (NHG, 2010));
    2. een gezondere buikomvang (streven naar <88cm (vrouwen) of <102cm (mannen));
    3. een beter ervaren gezondheid één jaar na afloop van de interventie.

Met een aanpassing van het beweegpatroon streven we naar de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (meer dan 2,5 uur per week matig bewegen) (van der Meer, 2017).

Deze effecten worden gehandhaafd tijdens de onderhoudsfase van de interventie.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!