Logo-SSiB

Kosteneffectiviteitsonderzoek GLI

Vanaf 2023 zijn de tarieven voor de GLI opgeplust naar aanleiding van een grootschalig kosteneffectiviteitsonderzoek van de GLI door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De herijking is vertaald naar nieuwe maximumtarieven in de prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2023 en 2024. De meeste zorgverzekeraars volgen deze nieuwe tarieven. Menzis en CZ wijken hier fors vanaf.