Professional (GLI)

Over de interventie

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). De GLI richt zich op volwassenen met overgewicht en een gezondheidsrisico. 

SSiB bijeenkomst

Informatie voor professionals

Klaar voor de start?

Als professional starten met de uitvoering van onze leefstijlinterventie?

Start!

Programma

Een gekwalificeerde leefstijlcoach begeleidt de deelnemers gedurende twee jaar naar een gezondere leefstijl. SSiB is uitermate geschikt voor de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden (veelal mensen met een lage sociaal economische status)..

Heeft u vragen over onze interventie? Kijk dan eens bij onderstaande vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag er bij! 

Direct aan de slag met SSiB

In vier simpele stappen kunt u direct aan de slag met de GLI SSiB:

 • 1.Registreer uw gegevens

  Maak een account aan en maak de profielgegevens compleet.

 • 2. Creëer uw samenwerkingsverband

  Een GLI wordt uitgevoerd door een team van professionals. Laat ons weten uit welke leden het team bestaat en wie de beoogde licentienemer is.

 • 3. Volg de instructie

  Het samenwerkingsverband volgt de instructie bestaande uit een e-learning en startinstructie om de werkwijze en accenten van onze GLI te leren kennen.

 • 4. Onderteken de licentie

  Na het volgen van de startinstructie, kan de licentie worden ondertekend. Met de ondertekende licentie kunnen contracten met zorgverzekeraars worden afgesloten (individueel of via een zorggroep). De uitvoering van de GLI wordt dan gedekt vanuit de basisverzekering.

Wat maakt SSiB bijzonder?

Het besef van het nut van een gezonde leefstijl en de aandacht voor leefstijlinterventies is enorm gegroeid. SSiB is een leefstijl programma met een specifieke doelgroep en onderscheidende aanpak. Wat maakt onze GLI zo bijzonder?

Klik op de blauwe button voor de leaflet over de GLI SSiB.

Veelgestelde vragen

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen (18-80 jaar) met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (gebaseerd op de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010). Ze hebben een ongezond beweeg- en eetpatroon en een slechtere gezondheidsbeleving dan gemiddeld. 

SSiB is een programma van 2 jaar en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De begeleidingsfase van 1 jaar start met een basiscursus van 8 weken. Een leefstijlcoach ondersteunt deelnemers in het bereiken en volhouden van een gezondere leefstijl. In de onderhoudsfase in het tweede jaar loopt deze coaching door. SSiB onderscheidt zich van de andere GLI’ s doordat het voor en door deelnemers met beperkte gezondheidsvaardigheden is ontwikkeld. Dit zijn veelal deelnemers met een lage sociaal economische status, die het werken aan een gezondere leefstijl niet als primair doel stellen.

SSiB is de enige GLI waarbinnen de fysiotherapeut/oefentherapeut de sportaanbieder volgens het train-the-trainer principe traint zodat deze inzicht krijgt in de belastbaarheid en de gewenste aanpak van de doelgroep. Daarnaast wordt de coaching van deelnemers door de fysiotherapeut/oefentherapeut en door sportaanbieders vergoed. Zorg, welzijn en sport werken al samen binnen de basiscursus van de GLI. 

De leefstijlcoach die SSiB aanbiedt, coacht de deelnemers naar benodigde hulp binnen de verschillende domeinen van zorg, welzijn en sport. Deelnemers komen letterlijk en figuurlijk in beweging.

Een uitgebreide beschrijving van de GLI SSiB is te vinden op het Loket Gezond Leven van het RIVM via deze link. Voor een samenvatting is een leaflet ontwikkeld en hier te vinden.

SSiB is als 2 jarig programma sinds september 2020 erkend door het RIVM met het keurmerk ‘eerste bewijs voor effectiviteit’. De interventie wordt gezien als een zorgvuldig opgezette gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Door de opbouw van het programma is het uitermate geschikt voor de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden (mensen met een lage sociaal economische status). De interventie eigenaar heeft gedetailleerde en uitgebreide materialen ontwikkeld met en voor de doelgroep. Tevens wordt gericht ondersteuning geboden bij het opstarten en uitvoeren van de interventie. Onderzoek naar de effecten van de interventie laten positieve resultaten zien op gewicht, BMI en ervaren gezondheid.

Samen Sportief in Beweging wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. Betrokken professionals zijn de huisarts, de leefstijlcoach, de beweegprofessional (veelal fysiotherapeut), de voedingsprofessional (veelal diëtist) en sport- en beweegaanbieder.  De benodigde competenties van de professionals vindt u via deze link en bij de nieuwsberichten over rollen en competenties van professionals.

De interventie eigenaar sluit een licentie met de licentienemer. De licentienemer kan een zorggroep zijn, of bijvoorbeeld een fysiotherapie/oefentherapiepraktijk, een diëtistenpraktijk, maar ook een individuele leefstijlcoach.

De zorggroep of individuele leefstijlcoach moet zelf contracten sluiten met de zorgverzekeraars.

De Gezonde Leefstijl Company heeft de GLI SSiB ontwikkeld omdat we als missie hebben om sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen. Naar onze mening is dit alleen mogelijk als de verbinding wordt gelegd tussen verschillende domeinen. Wij hebben als droom dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de weg naar een passende gecombineerde leefstijlinterventie vinden. Wij zetten ons in om uitvoerende professionals met raad en daad bij te staan voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van de interventie. Wij helpen die noodzakelijke verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen.

Wij organiseren de startinstructie voor professionals die met de GLI SSiB willen starten en zorgen dat uw samenwerkingsverband daarvoor alle benodigde informatie en materialen ontvangt. In de omgeving waar samenwerkingsverbanden SSiB gaan uitvoeren,  ondersteunen wij het netwerk door samen te werken met de benodigde afdelingen binnen gemeenten, sportbedrijven, zorggroepen, individuele professionals etc.

Wij zien onszelf als coach van de startende samenwerkingsverbanden en ondersteunen graag bij zaken waar tegenaan gelopen wordt.  We volgen het landelijk beleid en ontwikkelingen en informeren de samenwerkingsverbanden hierover tijdens de startinstructie, binnen de beschermde omgeving van deze website, in nieuwsbrieven en mailings. 

Voordat u als professional en/of zorggroep met de GLI Samen Sportief in Beweging mag starten, sluit u een licentieovereenkomst met ons. Wij geven die licentie overeenkomst af als uw samenwerkingsverband (minimaal leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional) de e-learning en startinstructie heeft gevolgd.

Op deze plek op de website kunt u zich registreren en daarna uw samenwerkingsverband aanmelden. U ontvangt dan de inloggegevens voor de beschermde omgeving van deze website waar u nog meer informatie kunt vinden over onze GLI. Daarna kiezen we een geschikte datum voor de startinstructie.  

Heeft u nog vragen over onze interventie? Een uitgebreide versie van ons programma vindt u via deze link. U kunt ook kijken bij de FAQ of uw vraag er tussen staat met een passend antwoord.

Mocht uw vraag er niet tussen staan dan geven wij graag meer informatie. Contactgegevens vindt u op de contactpagina of in de footer onderaan de site.

Bouwstenen interventie

Positieve gezondheidseffecten

Deelnemers vallen af, hebben een kleinere buikomvang en een beter ervaren gezondheid na afloop van de interventie.

Geschikt voor lage ses

De interventie is uitermate geschikt voor de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Warme overdracht

Tijdens het programma vindt een warme overdracht plaats van de zorg naar sporten in de wijk. Blijvend in beweging!

Lokaal

De GLI SSiB wordt in de wijk met lokale professionals uitgevoerd binnen verschillende domeinen. Zowel de leefstijlcoach, de fysiotherapeut/oefentherapeut, de diëtist en de sportaanbieder in de wijk verzorgen groepsbijeenkomsten.

Ondersteuning

De Gezonde Leefstijl Company ondersteunt de professionals bij de uitvoering van de GLI SSiB.

Basisverzekering

De GLI SSiB wordt vergoed vanuit de basisverzekering en kost de deelnemers niets. Het heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Ervaringen

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!