Welke rol vervult de sportaanbieder binnen Samen Sportief in Beweging?

Bij de meeste GLI’ s valt de inzet van de sportaanbieder buiten het GLI programma. Alleen binnen de GLI Samen Sportief in Beweging (SSiB) wordt ingezet op de warme overdracht van de fysiotherapeut naar de sportaanbieder in de wijk. Vanwege het feit dat met name voor de bestendiging van het aangeleerde gezondere beweeggedrag het noodzakelijk is om meerdere keren te gaan bewegen in de wijk speelt de sportaanbieder een cruciale rol in de verzorgen van beweeglessen waar de deelnemer energie van krijgt.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!