Welke rol vervult de fysiotherapeut/oefentherapeut binnen Samen Sportief in Beweging?

De fysiotherapeut/oefentherapeut kan binnen de GLI als beweegprofessional worden ingezet voor het geven van de beweeglessen maar ook als Leefstijlcoach fysiotherapie, waarbij de fysiotherapeut ook de functie van leefstijlcoach op zich neemt. Vanzelfsprekend kan ook de oefentherapeut als leefstijlcoach worden ingezet, mits daar een aantekening voor is in het eigen kwaliteitsregister. Op deze manier zal extra nadruk gelegd worden op leefstijl fysiotherapie en training van de deelnemer door de fysiotherapeut en ingezet worden op de preventie van chronische klachten/ziekten.

Het beweegprogramma fysiotherapie dat wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering is echt iets anders, aangezien daar alleen deelnemers aan mee doen die al een chronische ziekte hebben.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!