Welke rol vervult de diëtist binnen Samen Sportief in Beweging?

De diëtist kan binnen de GLI als voedingsprofessional worden ingezet voor het geven van de voedingslessen maar ook als Leefstijlcoach diëtist, waarbij de diëtist ook de functie van leefstijlcoach op zich neemt. Op deze manier zal extra nadruk gelegd worden op voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!