Aan de slag met SSiB

In drie simpele stappen kunt u ook aan de slag met SSiB.

Over stap 1 Aanmelding

Via de leefstijlhub.nl meldt u zich aan en ontvangt u meer informatie over de GLI SSiB en de ondersteuning die de LeefstijlHUB daarbij biedt. Wij nemen daarna snel contact met u op.

Over stap 2 Samenwerkingsverband

De GLI SSiB wordt uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband. Hierin zit minimaal een leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional. In ons ons informatiepakket zit een format om uw locatie op te geven met alle professionals binnen uw samenwerkingsverband. Deze gegevens zijn nodig om een overeenkomst op maat voor uw regio op te stellen en daarnaast om iedereen uit te nodigen voor de e-learning voorafgaand aan de startinstructie.   

Over stap 3 Instructie

Voordat u kan starten met het uitvoeren van de GLI SSiB moeten minimaal de leefstijlcoach, beweegprofessional en voedingsprofessional de e-learning en startinstructie volgen.

Tijdens de e-learning worden een aantal open vragen gesteld. Wij gebruiken deze input om met jullie te bespreken op de startbijeenkomst. Daarnaast wordt extra uitleg gegeven en is ruimte voor het stellen van vragen. De datum stellen we in overleg vast en kan op korte termijn. We raden aan om hierbij ook de professional te laten aanschuiven die vanuit de gemeente is betrokken bij het sociale domein (welzijn en sport) maar zeker de professional die zorgt voor de koppeling tussen zorg en sport, veelal de buurtportcoach/beweegmakelaar.

Na het volgen van de startinstructie ontvangt u een certificaat. Dit certificaat geeft aan dat u de juiste competenties heeft en bevoegd bent om de GLI SSiB uit te voeren.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!

leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht: samen naar een gezonde leefstijl

Home SSiB 6

Samen Sportief in Beweging is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. We begeleiden deelnemers naar een gezonde leefstijl. Na deelname aan het programma bewegen deelnemers meer, eten gezonder en voelen zich sterker en gezonder!

Professional

Bent u professional? Met onze interventie komen uw cliënten letterlijk en figuurlijk in beweging. Ontdek meer over onze leefstijl interventie.

Deelnemer

Heeft uw huisarts of de praktijkondersteuner u doorverwezen naar ons programma? We geven graag meer informatie, lees erover en bekijk de ervaringen van anderen.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!

Ervaringen

Nieuws

Wat is een GLI programma?

GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. SSiB is een gecombineerde leefstijlinterventie. Er worden op dit moment verschillende GLI’ s aangeboden vanuit de basisverzekering. Een GLI programma

Lees verder »

Onze principes

Gezond bewegen

Onderdeel van de interventie is altijd een beweegprogramma. Zie het als een beweegkuur om in beweging te komen. Gedragsverandering bewerkstelligen begint met het samen ervaren dat bewegen plezierig is en kennis te maken met verschillende aanbieders van sport en beweging.

gedragsverandering gezonde leefstijl

Wat is gedragsverandering? Gedragsverandering draait om het aanpassen van ingesleten gedragsroutines. M.a.w. hoe verleid je mensen (bewust of onbewust) om bepaalde acties meer, minder of anders te doen. Onze GLI maakt gebruik van bepaalde gedragsveranderingsmodellen die de gedragsverandering binnen onze GLI kunnen verklaren. Binnen de GLI zijn gedragsverandering voorbeelden dat deelnemers meer gaan bewegen, minder suikerhoudende dranken drinken en dit gedurende langere tijd vol te houden

gezonde voeding

Tijdens de GLI werken we in lijn met de richtlijnen gezonde voeding die op dit moment gelden. Het belang van gezonde voeding komt uitgebreid aan bod tijdens de voedingsvoorlichting.