Locaties GLI SSiB in Nederland

Overzicht locaties SSiB in Nederland

Vanaf april 2021 hebben Zilveren Kruis, Menzis en Zorg en Zekerheid aangegeven onze GLI op te nemen in hun contracten. VGZ zegde toe voor Rotterdam, Den Haag en Alkmaar. CZ zette toen de stap nog niet. In 2021 hebben we 17 locaties een startinstructie gegeven en licenties uitgegeven. Vanaf 2022 is CZ ook positief om te contracteren en maakt VGZ een uitzondering voor Hatert (Nijmegen). Tot nu toe hebben we in 2022 nog 10 locaties extra opgeleid en kunnen ze ook aan de slag met onze GLI.

Medio juni zitten we op 27 locaties die een licentie voor onze GLI SSiB hebben gekregen. De komende maanden staan nog eens 10 locaties op de planning om een startinstructie te geven. We hopen dat na de zomervakantie op 37 locaties groepen starten met onze GLI.

Via deze link https://www.samensportiefinbeweging.nl/interventiekaart/ zie je in één oogopslag waar alle locaties in Nederland zitten. Als je op de rode speld klikt vind je meer informatie over die specifieke locatie.

Op dit moment hebben 261 deelnemers de vragenlijst voor de intake ingevuld en hebben 72 deelnemers de vragenlijst na 8 weken ingevuld. Het Erasmus MC bekijkt op dit moment of resultaten daarvan beoordeeld kunnen worden.

Geef een reactie

zes + 17 =

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!