Hoe wordt de interventie geëvalueerd?

Om de kwaliteit van de interventie te waarborgen plus te kunnen verbeteren heeft de interventie eigenaar een plan van aanpak voor de effect- en procesevaluatie opgesteld.

Met de licentienemer worden op maat afspraken gemaakt over de monitoring van de voortgang van de deelnemers op in ieder geval 4 momenten tijdens de GLI. Tijdens de intake, na de basiscursus, in de begeleidingsfase en in de onderhoudsfase verzamelt de leefstijlcoach informatie die verplicht is voor het RIVM en aanvullend voor de interventie eigenaar om aan te kunnen tonen dat SSiB werkt en het mogelijk maakt om de interventie aan te passen als nodig.

De GLC monitort en evalueert haar eigen startinstructie en de interventie onderdelen, zodat de interventie kan worden doorontwikkeld. Vragen over succes- en verbeterpunten worden gesteld aan de betrokken professionals tijdens intervisiebijeenkomsten 1 a 2x per jaar en een enquête wordt verstuurd aan de netwerkpartners.

Alle resultaten (effect- en proces) worden verzameld door de interventie eigenaar om de kwaliteit van de interventie te verbeteren volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en gebruikt om structurele financiering te behouden.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!