Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI wordt ook wel een leefstijlprogramma genoemd.

Binnen een GLI programma wordt advies en begeleiding gegeven gericht op gezond bewegen, gezonde voeding en gezonde eetgewoontes en gedragsverandering.

Een GLI programma duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per GLI programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft.

Mensen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2 en mensen met een BMI vanaf 30 mogen meedoen aan de GLI.

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan volgen. De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar gecombineerde leefstijlinterventie aanbieders.

Er zijn verschillende GLI programma’s. Een gecombineerde leefstijlinterventie vergoeding geschiedt alleen vanuit de basisverzekering als de GLI erkend is door het RIVM. De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico van de verzekerde.

Een GLI gecombineerde leefstijlinterventie kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!